2021 యూత్ వింటర్ రిట్రీట్ – డిసెంబర్ 27-29,2021

మా వింటర్ యూత్ రిట్రీట్ 6-12 తరగతుల యువత కోసం ఉద్దేశించబడింది మరియు ది గాదరింగ్ ప్లేస్‌లో నిర్వహించబడుతుంది.

డ్రాప్ ఆఫ్ సమయం సోమవారం, 12/27 మధ్యాహ్నం 3 గంటలు
పికప్ సమయం బుధవారం, 12/29 ఉదయం 11 గంటలకు

నమోదు చేసుకోవడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి!

ప్రశ్నలు publicrelations@theremnantchurch.comకు లేదా చర్చి ప్రధాన కార్యాలయం 816.461.7215కు పంపబడాలి.