సంపాదకీయాలు

సంపాదకీయ వ్యాఖ్య

ఆగస్టు 18, 2014

సంపాదకీయ వ్యాఖ్య..... చాలా సంవత్సరాల క్రితం సీతాకోకచిలుకలు వాటి క్రిసాలిస్ దశ నుండి ఆవిర్భావానికి సంబంధించి ఒక ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయం తూర్పున ఒక అధ్యయనం నిర్వహించింది. ఆ పరిశోధకులు నియంత్రిత పరిస్థితులలో, సీతాకోకచిలుకల జీవిత ప్రక్రియ యొక్క ప్రభావాలను గమనించాలని కోరుకున్నారు, ఎందుకంటే అవి అభివృద్ధి యొక్క ఒక దశ నుండి...

thecauseofzion

జియాన్ యొక్క కారణం

అక్టోబర్ 2, 2014

ఎల్డర్ ఫ్రెడరిక్ T. విలియమ్స్, కెంట్, WA ద్వారా "ఆ రోజు నా జియోను బయటకు తీసుకురావాలని కోరుకునే వారు ధన్యులు, ఎందుకంటే వారు పవిత్ర ఆత్మ యొక్క బహుమతి మరియు శక్తిని కలిగి ఉంటారు." 1 Nephi 3:187 బుక్ ఆఫ్ మార్మన్‌ను ప్రమోట్ చేయడానికి సాక్షి చేస్తున్న ప్రయత్నాలలో ఆరాధకుడిగా, ఒక కథనం...

న్యాయవాది మాటలు

జూలై 24, 2014

ప్రెసిడెంట్ జోసెఫ్ స్మిత్, JR అందించిన చర్చి యొక్క ప్రీస్ట్‌హుడ్‌కు న్యాయవాది మాటలు. అక్టోబరు 1838 లిబర్టీలో ఖైదు చేయబడినప్పుడు, MO జైలులో బ్రదర్ జోసెఫ్, గవర్నర్ లిల్బర్న్ W. బోగ్స్ ఆదేశాల కారణంగా చర్చి యొక్క ఇతర నాయకులతో పాటు లిబర్టీ, MO జైలులో ఖైదు చేయబడినప్పుడు, అతను వారికి లేఖలు రాశాడు…