పిల్లల పేజీలు – సంచిక 77

పిల్లల పేజీలు

సిండి పేషెన్స్ ద్వారా

ఎ చేంజ్ ఆఫ్ హార్ట్

వారు చర్చికి బయలుదేరినప్పుడు, ఎల్లీ మరియు ఆమె సోదరుడు నాథన్, తమ తల్లితో ఎవరు ముందు ప్రయాణించాలనే దాని గురించి గొడవపడ్డారు. ముందు కూర్చోవడం వల్ల వారికి ముఖ్యమైనవి మరియు ప్రత్యేకమైనవి అనిపించాయి. కానీ అమ్మ వాళ్లిద్దరినీ వెనుక సీట్లో కూర్చోమని, ఒకరితో ఒకరు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారో ఆలోచించమని చెప్పింది. వారు ఇప్పటికీ ఉదయం ఆరాధన అంతా కోపంగా మరియు బాధపడ్డారు, మరియు తరువాత వారు ఆదివారం పాఠశాల సమయంలో ఒకరికొకరు వీలైనంత దూరంగా కూర్చున్నారు.

వారి తరగతి మోర్మన్ పుస్తకాన్ని చదువుతోంది. లామానీయులకు సువార్త బోధించిన అమ్మోను మరియు అతని సోదరుల గురించి వారి గురువు వారికి చెప్పారు. వారిలో వేలాదిమంది తమ హృదయాలను మార్చుకున్నారు మరియు యేసుక్రీస్తుపై తమ విశ్వాసంలో దృఢంగా ఉన్నారు. దేవుడు వారిని క్షమించినందున, వారు మళ్లీ పాపం చేయకూడదనుకున్నారు. వారు మరొకరిని చంపడం కంటే చనిపోతారు, కాబట్టి వారు శాంతి కోసం తమ యుద్ధ ఆయుధాలను పాతిపెట్టాలని ఎంచుకున్నారు. లామనీట్‌ల వలె ఉండకూడదనుకుని, వారు తమ పేరును యాంటీ-నెఫీ-లెహిస్‌గా మార్చుకున్నారు.

లామనీయులు క్రీస్తును అనుసరించడానికి ఎంచుకున్నందున వారిపై కత్తులతో దాడి చేయడం ప్రారంభించారు. కానీ యాంటీ-నేఫీ-లెహీలు తమ కత్తులను పాతిపెట్టినందున తిరిగి పోరాడలేదు. వేలాది మంది చంపబడ్డారు, కానీ యాంటీ-నేఫీ-లెహిస్ సరైనదాని కోసం నిలబడ్డందున, లామనైట్‌లు పశ్చాత్తాపపడ్డారు మరియు శాంతి కోసం తమ కత్తులు వేశారు మరియు చాలా మంది మార్చబడ్డారు. వారికి “హృదయ మార్పు” వచ్చింది. వారు ఇకపై చెడు చేయాలనుకోవడం లేదు, కానీ ఇతరులు తమ ముందు చేసినట్లుగా మంచి చేయాలని కోరుకున్నారు. (మోషయా 3:3 చదవండి.)

కథ తర్వాత, ఉపాధ్యాయుడు పిల్లలతో మాట్లాడుతూ, యేసు మనకు నేర్పించిన ప్రేమ మరియు క్షమాపణ కంటే తిరుగుబాటు మరియు కోపంతో కూడిన ఆలోచనలు బలంగా మారినప్పుడు హృదయాన్ని మార్చుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి మాట్లాడారు. దేవుడు కోరుకున్నట్లుగా ఉండాలంటే వారు వదిలించుకోవాలని వారికి తెలిసిన విషయాలను జాబితా చేయడానికి ఆమె ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక కాగితపు కత్తిని ఇచ్చింది. అప్పుడు వారు తమ కత్తులను తరగతికి తీసుకువచ్చిన పెద్ద ఇసుక కుండలో పాతిపెట్టాలి. ఆ తర్వాత, వారు ఎలా మారవచ్చు అనే దాని గురించి వ్రాయడానికి ఆమె ప్రతి ఒక్కరికి హృదయాన్ని ఇచ్చింది.

ఎల్లీ మరియు నాథన్ ఒకరి గురించి ఒకరు ఆలోచించుకున్నారు; వారు సిగ్గుపడి తమ పాదాలవైపు చూసారు. వారు పశ్చాత్తాపపడని లామనీయుల వలె ఉండాలనుకోలేదు. ఒకరినొకరు మళ్లీ బాధించుకోకుండా ఉండటం అంత తేలికైన విషయం కాదని వారికి తెలుసు, కానీ వారు ఒకరినొకరు నిజంగా ప్రేమిస్తున్నారని కూడా వారికి తెలుసు. ఇది బాధాకరమైనది, కానీ వారు తమ కత్తులపై తమ చెడు భావాలను వ్రాసి, ఆలోచనాత్మకంగా ఇసుక కుండలో పాతిపెట్టడానికి వెళ్లారు.

ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు, కారు ప్రశాంతంగా ఉంది. ఇద్దరూ కలిసి వెనుక సీట్లో కూర్చొని, తమ హృదయాలపై రాసుకున్న మంచి విషయాలను పంచుకోవడం ఆనందంగా ఉంది. వారు వ్రాసినవి కత్తులపై జాబితా చేయబడిన చెడు విషయాల కంటే చాలా సంతోషాన్ని కలిగించాయి. కానీ కత్తులు పోయి పాతిపెట్టబడ్డాయి. వారిద్దరూ కొత్త మరియు మారిన హృదయాలను కలిగి ఉన్నందుకు చాలా ఉపశమనం పొందారు!

లో పోస్ట్ చేయబడింది