మమ్మల్ని ఎలా చేరుకోవాలి

 


 

ఈ సంబంధిత సమయాలలో విశ్వసనీయత

ఏప్రిల్ 6, 2020 – మేము తప్పనిసరిగా అవసరమైన వ్యాపారం కోసం మాత్రమే తెరిచి ఉన్నందున, మమ్మల్ని వ్యక్తిగతంగా సందర్శించకుండా ఫోన్, ఇమెయిల్ లేదా లేఖ ద్వారా సంప్రదించవలసిందిగా మేము కోరుతున్నాము. 

మా ప్రస్తుత కార్యాలయ వేళలు ఉదయం 8:30 నుండి సాయంత్రం 4:00 వరకు, సోమవారం నుండి గురువారం వరకు మరియు ఈ సమయాల్లో మేము ఫోన్ లేదా ఇమెయిల్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంటాము.

 

Church HQ Open phone only

లో పోస్ట్ చేయబడింది