లంచ్ పార్టనర్స్ ఫీచర్ వీడియో

 


లంచ్ పార్ట్‌నర్స్ ప్రోమో వీడియో

 

లంచ్ పార్ట్‌నర్‌లపై స్థానిక వీడియో బృందం ఈ చిన్న ప్రోమోను రూపొందించింది. దయచేసి పరిశీలించి, చర్చి ఎంత అద్భుతంగా చేరిందో చూడండి!

 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=l3S1KRUhq3c

 

LP

లో పోస్ట్ చేయబడింది