ఈ సంబంధిత సమయాలలో విశ్వసనీయత

 


 

ఈ సంబంధిత సమయాలలో విశ్వసనీయత

 

స్వాతంత్ర్యంలో మా చర్చి ప్రధాన కార్యాలయ భవనం, స్థానిక శాఖలు మూసివేయబడినా కూడా తెరిచి ఉంటుంది. మా ప్రస్తుత కార్యాలయ వేళలు ఉదయం 8:30 నుండి సాయంత్రం 4:00 వరకు, సోమవారం నుండి గురువారం వరకు. ఎగువన ఉన్న మమ్మల్ని సంప్రదించండి ట్యాబ్‌ని ఉపయోగించి ఫోన్ లేదా ఇమెయిల్ ద్వారా కూడా మమ్మల్ని చేరుకోవచ్చు. 

 

Church HQ Open 1

లో పోస్ట్ చేయబడింది