ఆఫ్రికా

African-Missionary-Trip-2022-The-Remnant-Church

2022 ఆఫ్రికన్ మిషనరీ ట్రిప్

ఫిబ్రవరి 19, 2023

అపొస్తలుడైన రాల్ఫ్ డామన్ మరియు అతని భార్య మార్సీ కొన్ని అద్భుతమైన సాక్ష్యాలను పంచుకోవడానికి ఆఫ్రికా నుండి తిరిగి వచ్చారు. దయచేసి గత నవంబర్ మరియు డిసెంబర్‌లలో వారు సందర్శించిన వ్యక్తులు మరియు స్థలాల ఫోటో స్లైడ్‌షోను ఆస్వాదించండి.