జనరల్ చర్చి పురుషుల రిట్రీట్

జనరల్ చర్చ్ మెన్స్ రిట్రీట్ నవంబర్ 9-11, 2018

పూజారి జారెడ్ డి. డొలెన్ ద్వారా

ది రెమెంట్ రికార్డ్ 2018 – వాల్యూమ్ 1

బ్లాక్‌గమ్ మెన్స్ రిట్రీట్, నవంబర్ 9-11వ తేదీలలో నిర్వహించబడింది, 15 మంది పురుషులు హాజరయ్యారు మరియు అద్భుతమైన ఆహారం మరియు అద్భుతమైన ఫెలోషిప్‌ను అందించారు.

తరగతులను ప్రధాన పూజారులు జాన్ అట్కిన్స్ మరియు ఎల్బర్ట్ రోజర్స్, ఎల్డర్ డెన్నీ పోస్ట్ మరియు పాట్రియార్క్ రాల్ఫ్ డామన్ బోధించారు.

మేము అద్భుతమైన కమ్యూనియన్ సేవను కలిగి ఉన్నాము మరియు ప్రెసిడెంట్ జిమ్ వున్ కానన్ ప్రెజెంటేషన్‌తో బ్లాక్‌గమ్ బ్రాంచ్‌లో ఒక సేవకు హాజరై వారాంతం ముగించాము. ఈ చర్చిలోని యాజకత్వానికి మరియు సభ్యులకు నాయకత్వం వహించే ఆ ఆత్మలో ఎక్కువ మంది పురుషులు హాజరై ఆనందించగలరని మేము కోరుకుంటున్నాము.

లో పోస్ట్ చేయబడింది