స్క్రిప్చర్ లైబ్రరీ

... వారు పూర్తి సంసిద్ధతతో వాక్యాన్ని స్వీకరించారు మరియు ప్రతిరోజు లేఖనాలను శోధించారు ... "

అపొస్తలుల కార్యములు 17:11

శోధన చిట్కా

మొత్తం పదబంధాన్ని శోధించడానికి ఒకే పదంలో టైప్ చేయండి లేదా కోట్‌లను ఉపయోగించండి (ఉదా "దేవుడు ప్రపంచాన్ని ప్రేమించాడు").

scripture

అదనపు వనరుల కోసం, దయచేసి మా సందర్శించండి సభ్యుల వనరులు పేజీ.