కొత్త చర్చి యూత్ డైరెక్టర్లు


SchoolIconsSet-Vol1 Label Sports

 

 

కొత్త జనరల్ చర్చి నాయకులు

 

జనరల్ చర్చి యూత్ లీడర్‌లుగా చాడ్ మరియు క్రిస్టిన్ బట్టెరీ ఎంపికయ్యారు. ఎరిక్ మరియు సమంతా విల్సన్ అసిస్టెంట్ యూత్ లీడర్‌లుగా వారితో కలిసి పని చేస్తారు. చర్చిలోని యువతకు వారి ఉత్సాహభరితమైన సేవను మేము అభినందిస్తున్నాము మరియు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా వారి సేవకు కార్విన్ మరియు క్రిస్టీ మెర్సర్‌లకు ధన్యవాదాలు. 

లో పోస్ట్ చేయబడింది