విభాగం 13

విభాగం 13
జోసెఫ్ స్మిత్, జూనియర్, ప్రవక్త ద్వారా జాన్ విట్మర్, జూన్ 1829, న్యూయార్క్‌లోని సెనెకా కౌంటీలోని ఫాయెట్‌లోని పీటర్ విట్మర్, సీనియర్, జాన్ తండ్రి ఇంటిలో ఇవ్వబడిన ప్రకటన. బుక్ ఆఫ్ మార్మన్ యొక్క అన్ని ఎడిషన్లతో పాటు సాక్ష్యం ప్రచురించబడిన ఎనిమిది మంది సాక్షులలో జాన్ విట్మర్ ఒకడు అయ్యాడు.

1a నా సేవకుడు యోహానా, ఆలకించుము, నీ ప్రభువు మరియు నీ విమోచకుడు యేసుక్రీస్తు మాటలను వినండి.
1b ఎందుకంటే, ఇదిగో, నేను మీతో తీక్షణతతో మరియు శక్తితో మాట్లాడుతున్నాను, ఎందుకంటే నా చేయి భూమి అంతటా ఉంది, మరియు నన్ను మరియు మిమ్మల్ని మాత్రమే తప్పించి ఎవరికీ తెలియని వాటిని నేను మీకు చెప్తాను.
1c మీకు ఏది అత్యంత విలువైనదో తెలుసుకోవాలని మీరు చాలా సార్లు నన్ను కోరుతున్నారు.

2 ఇదిగో, నా ఆజ్ఞల ప్రకారం నేను మీకు ఇచ్చిన ఈ విషయానికి మరియు నా మాటలు మాట్లాడినందుకు మీరు ధన్యులు.

3 మరియు ఇప్పుడు, ఇదిగో, నేను మీతో చెప్తున్నాను, ఈ ప్రజలకు పశ్చాత్తాపం ప్రకటించడమే మీకు అత్యంత విలువైనది, మీరు ఆత్మలను నా వద్దకు తీసుకురావడానికి, మీరు వారితో రాజ్యంలో విశ్రాంతి తీసుకునేలా. నా తండ్రి. ఆమెన్.

స్క్రిప్చర్ లైబ్రరీ:

శోధన చిట్కా

మొత్తం పదబంధాన్ని శోధించడానికి ఒకే పదంలో టైప్ చేయండి లేదా కోట్‌లను ఉపయోగించండి (ఉదా "దేవుడు ప్రపంచాన్ని ప్రేమించాడు").

The Remnant Church Headquarters in Historic District Independence, MO. Church Seal 1830 Joseph Smith - Church History - Zionic Endeavors - Center Place

అదనపు వనరుల కోసం, దయచేసి మా సందర్శించండి సభ్యుల వనరులు పేజీ.