విభాగం 14

విభాగం 14
జోసెఫ్ స్మిత్, జూనియర్ ద్వారా పీటర్ విట్మెర్, జూనియర్‌కి ఇచ్చిన రివిలేషన్, ఇది పీటర్ సోదరుడు జాన్‌కి పంపిన సందేశంతో సమానంగా ఉంటుంది మరియు అదే సమయంలో మరియు ప్రదేశంలో, జూన్ 1829, ఫాయెట్, సెనెకా కౌంటీ, న్యూయార్క్‌లో స్వీకరించబడింది.

1a నా సేవకుడు పేతురు, నీ ప్రభువు మరియు నీ విమోచకుడు అయిన యేసుక్రీస్తు మాటలను వినండి.
1b ఎందుకంటే, ఇదిగో, నేను మీతో తీక్షణతతో మరియు శక్తితో మాట్లాడుతున్నాను, ఎందుకంటే నా చేయి భూమి అంతటా ఉంది, మరియు నన్ను మరియు మిమ్మల్ని మాత్రమే తప్పించి ఎవరికీ తెలియని వాటిని నేను మీకు చెప్తాను.
1c మీకు ఏది అత్యంత విలువైనదో తెలుసుకోవాలని మీరు చాలా సార్లు నన్ను కోరుతున్నారు.

2 ఇదిగో, నా ఆజ్ఞల ప్రకారం నేను మీకు ఇచ్చిన ఈ విషయానికి మరియు నా మాటలు మాట్లాడినందుకు మీరు ధన్యులు.

3 మరియు ఇప్పుడు, ఇదిగో, నేను మీతో చెప్తున్నాను, ఈ ప్రజలకు పశ్చాత్తాపం ప్రకటించడమే మీకు అత్యంత విలువైనది, మీరు ఆత్మలను నా వద్దకు తీసుకురావడానికి, మీరు వారితో రాజ్యంలో విశ్రాంతి తీసుకునేలా. నా తండ్రి. ఆమెన్.

స్క్రిప్చర్ లైబ్రరీ:

శోధన చిట్కా

మొత్తం పదబంధాన్ని శోధించడానికి ఒకే పదంలో టైప్ చేయండి లేదా కోట్‌లను ఉపయోగించండి (ఉదా "దేవుడు ప్రపంచాన్ని ప్రేమించాడు").

scripture

అదనపు వనరుల కోసం, దయచేసి మా సందర్శించండి సభ్యుల వనరులు పేజీ.