విభాగం 23

విభాగం 23
జోసెఫ్ స్మిత్, జూనియర్, జూలై 1830, హార్మొనీ, పెన్సిల్వేనియాలో ఇచ్చిన ప్రకటన. ఇది జోసెఫ్ మరియు ఆలివర్‌లకు ఉద్దేశించబడింది, వారు మోర్మాన్ పుస్తకం మరియు చర్చి యొక్క సంస్థ యొక్క ప్రచురణ తర్వాత వారు ఎదుర్కొన్న హింసల కారణంగా వారికి భరోసా అవసరం.

1a ఇదిగో, మోర్మన్ గ్రంథాన్ని మరియు నా పరిచర్యకు వ్రాయడానికి నీవు పిలువబడి, ఎన్నుకోబడ్డావు.
1b మరియు నేను నిన్ను నీ బాధల నుండి పైకి లేపి, నీ శత్రువులందరి నుండి నీవు విడిపించబడ్డావు మరియు సాతాను శక్తుల నుండి మరియు చీకటి నుండి నీవు విడిపించబడ్డావు అని నీకు సలహా ఇచ్చాను.
1c అయినప్పటికీ, నీ అతిక్రమాలలో నీవు క్షమించదగినవాడవు; అయినా నీ మార్గంలో వెళ్ళి పాపం చేయకు.

2a మీ కార్యాలయాన్ని పెంచండి; మరియు మీరు మీ పొలాలను విత్తిన తర్వాత మరియు వాటిని భద్రపరచిన తర్వాత, కోల్స్‌విల్లే, ఫాయెట్ మరియు మాంచెస్టర్‌లో ఉన్న చర్చికి త్వరగా వెళ్లండి మరియు వారు మీకు మద్దతు ఇస్తారు; మరియు నేను వారిని ఆధ్యాత్మికంగా మరియు తాత్కాలికంగా ఆశీర్వదిస్తాను;
2b కానీ వారు నిన్ను స్వీకరించకపోతే, నేను వారిపైకి ఆశీర్వాదానికి బదులుగా శాపాన్ని పంపుతాను.

3a మరియు నీవు నా నామమున దేవునికి మొఱ్ఱపెట్టుచు, మరియు ఆదరణకర్త ద్వారా నీకిచ్చినవాటిని వ్రాసి, సంఘమునకు లేఖనములన్నిటిని వివరింపజేయుటలో కొనసాగుము, మరియు నీవు ఏమి మాట్లాడతావో ఆ క్షణంలోనే అది నీకు అందజేయబడుతుంది. మరియు వ్రాయండి;
3b మరియు వారు దానిని వింటారు, లేదా నేను వారికి ఆశీర్వాదానికి బదులుగా శాపాన్ని పంపుతాను.
4

సీయోనులో నీ సేవనంతటినీ అంకితం చేయాలి. మరియు ఇందులో నీకు బలం ఉంటుంది.
4b బాధలలో ఓపికగా ఉండు, ఎందుకంటే నీకు చాలా మంది ఉంటారు; కానీ వాటిని సహించండి, ఎందుకంటే ఇదిగో, నేను నీ రోజుల చివరి వరకు మీతో ఉన్నాను.
4c మరియు తాత్కాలిక శ్రమలలో నీకు బలం ఉండదు, ఎందుకంటే ఇది నీ పిలుపు కాదు.
4d మీ పిలుపుకు హాజరవ్వండి మరియు మీ కార్యాలయాన్ని గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి మరియు అన్ని లేఖనాలను వివరించడానికి మీకు అవకాశం ఉంటుంది.
4e మరియు చేతులు వేయడం మరియు చర్చిలను ధృవీకరించడం కొనసాగించండి.

5a మరియు నీ సోదరుడు ఒలివర్ ప్రపంచానికి మరియు చర్చికి కూడా నా పేరును కొనసాగిస్తాడు. మరియు అతను నా విషయంలో తగినంతగా చెప్పగలడని అతను అనుకోడు; మరియు ఇదిగో, నేను చివరి వరకు అతనితో ఉన్నాను.
5b బలహీనతలోనైనా, బలంతోనైనా, బంధాల్లోనైనా, స్వేచ్ఛలోనైనా, నాలో అతనికి మహిమ ఉంటుంది.
5c మరియు అన్ని సమయాలలో మరియు అన్ని ప్రదేశాలలో, అతను తన నోరు తెరిచి, ట్రంప్ స్వరంతో నా సువార్తను పగలు మరియు రాత్రి ప్రకటిస్తాడు. మరియు మనుష్యులలో తెలియని బలాన్ని నేను అతనికి ఇస్తాను.

6a నేను నీకు ఆజ్ఞాపిస్తాను తప్ప అద్భుతాలు కోరవద్దు; దెయ్యాలను తరిమికొట్టడం తప్ప; జబ్బుపడినవారిని నయం చేయడం; మరియు విష సర్పాలకు వ్యతిరేకంగా; మరియు ఘోరమైన విషాలకు వ్యతిరేకంగా; మరియు లేఖనములు నెరవేరునట్లు కోరుకొనువారు మీచేత కోరబడినదే తప్ప మీరు ఈ కార్యములను చేయకూడదు.
6b మరియు మీరు ఏ ప్రదేశంలో ప్రవేశించినా, వారు మిమ్మల్ని స్వీకరించకపోయినా, నా పేరున, మీరు ఆశీర్వాదానికి బదులుగా శాపాన్ని వదిలివేయాలి, సాక్ష్యంగా వారిపై మీ పాదధూళిని విసిరి, మీ పాదాలను శుద్ధి చేస్తారు. .

7 ఎవడైనను హింసతో మీమీద చేయివేసినా, నా నామమున కొట్టివేయబడమని మీరు ఆజ్ఞాపించవలెను, మరియు ఇదిగో నేను మీ మాటల ప్రకారము, నా సమయములో వారిని హతము చేస్తాను.
7b మరియు నీతో చట్టానికి వెళ్ళేవాడు ధర్మశాస్త్రంచే శపించబడతాడు.
7c మరియు మీరు పర్స్, స్క్రిప్, కర్రలు లేదా రెండు కోట్లు తీసుకోకండి, ఎందుకంటే చర్చి మీకు ఆహారం, దుస్తులు మరియు బూట్లు, డబ్బు మరియు స్క్రిప్ కోసం అవసరమైన వాటిని ఆ గంటలోనే ఇస్తుంది. ఎందుకంటే నా ద్రాక్షతోటను గొప్ప కత్తిరింపుతో కత్తిరించడానికి మీరు పిలవబడ్డారు, అవును, చివరిసారి కూడా.
7d అవును, అలాగే, మీరు నియమించిన వారందరికీ. మరియు వారు ఈ నమూనా ప్రకారం కూడా చేయాలి. ఆమెన్.

స్క్రిప్చర్ లైబ్రరీ:

శోధన చిట్కా

మొత్తం పదబంధాన్ని శోధించడానికి ఒకే పదంలో టైప్ చేయండి లేదా కోట్‌లను ఉపయోగించండి (ఉదా "దేవుడు ప్రపంచాన్ని ప్రేమించాడు").

The Remnant Church Headquarters in Historic District Independence, MO. Church Seal 1830 Joseph Smith - Church History - Zionic Endeavors - Center Place

అదనపు వనరుల కోసం, దయచేసి మా సందర్శించండి సభ్యుల వనరులు పేజీ.