వేసవి 2021 తేదీలు


clipart2223485

 

 

వేసవి 2021 తేదీలు

 

సాధారణ సమావేశం: జూన్ 16-20

వెకేషన్ చర్చి స్కూల్: జూలై 26-29

సెంటర్‌ప్లేస్/ఇన్-టౌన్ రీయూనియన్: ఆగష్టు 5-8 

 

షెడ్యూల్ చేయబడిన అన్ని ఈవెంట్‌ల పూర్తి జాబితా కోసం, మా ఆన్‌లైన్‌ని సందర్శించండి క్యాలెండర్

లో పోస్ట్ చేయబడింది