వెకేషన్ చర్చి స్కూల్

vc2014

75 నుండి 80 మంది పిల్లలు హాజరు కావడంతో, సెంటర్ ప్లేస్ వెకేషన్ చర్చి స్కూల్ జూలై 14-17 వరకు రద్దీగా ఉండేది. ఇతివృత్తం “జియాన్‌కు స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్”. మేము జారెడిట్‌ల నుండి మా ఆలోచనలను కేంద్రీకరించాము

బుక్ ఆఫ్ మార్మన్, టవర్ సమయం నుండి వాగ్దానం చేయబడిన భూమి వరకు. దాదాపు 35 మంది వయోజన సిబ్బంది, యువ సహాయకులు, వంటగది వాలంటీర్లు మరియు నర్సరీ సూపర్‌వైజర్లు ఉన్నారు. VCS డైరెక్టర్ అయిన సిస్టర్ బెకీ హొగన్, నమోదు చేసుకున్న 74 మంది పిల్లలలో 34 మంది శేషాచల చర్చికి సంబంధించిన కుటుంబాలకు చెందిన వారు అని సూచించారు. మిగిలిన 40 మంది పిల్లలు శేషాచల చర్చికి నేరుగా అనుసంధానించబడని ఇళ్ల నుండి వచ్చారు, ఇది చర్చిలోని మా అతిపెద్ద ఔట్రీచ్ మంత్రిత్వ శాఖలలో ఒకటిగా మారింది.

పిల్లలు "జియాన్‌కు స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్" పాడుతూ అభయారణ్యంలోకి వెళ్లారు మరియు ఉదయం ఆరాధన కోసం అభయారణ్యంలో సమావేశమయ్యారు.

తరగతి సమయంలో, వారు రోజు కోసం కథను విన్నారు, స్క్రిప్చర్ పద్యాలను కంఠస్థం చేసారు మరియు సుసంపన్నం చేసే కార్యకలాపాలను కలిగి ఉన్నారు. ఆ రోజులకు సంబంధించిన అంశాలు జియాన్‌కు సోపాన రాళ్లపై ముద్రించబడ్డాయి....ప్రార్థన, విధేయత, విశ్వాసం, ప్రేమ. కథలలో భాష యొక్క గందరగోళం, అరణ్యంలో ప్రయాణం, మెరుస్తున్న రాళ్ళు మరియు వాగ్దానాల భూమికి ప్రయాణం ఉన్నాయి. అందమైన ఆరాధన సెట్టింగ్ దృశ్యమాన బలాన్ని అందించింది.

స్నాక్స్ తర్వాత సమూహాలు వినోదం, సంగీతం మరియు చేతిపనులకి వెళ్లాయి. మేము ఒక చిన్న డ్రామాతో రోజును ముగించాము, అది ఆ రోజు కథను తిరిగి ప్రదర్శించింది. గురువారం సాయంత్రం జరిగిన ఒక కార్యక్రమం అద్భుతమైన, స్ఫూర్తితో నిండిన వారానికి ముగింపు.

పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరూ చాలా ఉత్సాహంతో గొప్ప ప్రయత్నం చేసారు. భగవంతుడు అందమైన వాతావరణాన్ని అందించాడు. మేము ఇప్పటికే వచ్చే జూలై కోసం ఎదురు చూస్తున్నాము !!!!!